Vedlikehold grusveg

Vi utfører vedlikehold av fjellveger, grusede innkjøringer, hytteveg og skogsveger i Lillehammer området.
En grusvei kan være like god å kjøre på som asfaltveg!

I mange tilfeller skyldes hullete og dårlig grusvei at vedlikeholdet gjennom årene har vært dårlig og mangelfullt. En grusveg bør skrapes eller slåddes flere ganger i året og eventuellt tilføres ekstra slitelag/topplag.

Grusveg med topplag som stein og pukk slites ekstremt fort ettersom materialet «ruller» og ikke binder seg. Dermed kommer det spor og slitasjen fra regn øker!

Forutsetningen for god brøyting vinterstid med lite gjennomslag i mildvær er en godt og jevnt slitelag med veggrus.

Du kan gjøre avtale med oss om løpende ettersyn og vedlikehold eller vi kan ta oppgavene på oppdrag.

Del med venner:

Hytteservice

Kanskje du også er interessert i:

Snekker

Vi utfører gjerne mindre byggrelaterte oppgaver som: -Reparasjoner på tak, takrenner og nedløp-Bytte av vinduer og dører-Bytte av kledning-Ominnredninger – fornyelse av kledninger innvendig-Montering av

Leie Container 10 kbm

Skal du rive og rydde mye? Leie en container er en enkel måte at bli kvitt sakene på en ryddig måte når en har mye

Kantklipping

Vi har utstyr for klipping av vegkanter, grøfter og vegskuldre Det er lurt å klippe ned vegkanter og grøfter før vinteren setter inn. Ikke bare

Uteområde Hytte på fjellet

Har du hytte og ønsker at opparbeide eller oppgradere uteanlegget, så kan vi bistå deg. Vi kan bistå med : -Legge skiferheller-Anlegge og oppgruse parkeringsarealer-Lage