Kantklipping

Vi har utstyr for klipping av vegkanter, grøfter og vegskuldre

Det er lurt å klippe ned vegkanter og grøfter før vinteren setter inn. Ikke bare blir veksten penere neste sesong, men det blir og bedre vinterbrøyting.

Når grøfter og vegskuldre er klippet ned blir brøytet veg ofte bredere og det er mer plass for lagring av brøytesnø.

Grøfterensk og kontroll av stikkrenner blir enklere når veksten er klippet ned.

Med vårt utstyr rekker vi inntil 3,5 meter fra vegskulder

Del med venner:

Hytteservice

Kanskje du også er interessert i:

Snekker

Vi utfører gjerne mindre byggrelaterte oppgaver som: -Reparasjoner på tak, takrenner og nedløp-Bytte av vinduer og dører-Bytte av kledning-Ominnredninger – fornyelse av kledninger innvendig-Montering av

Leie Container 10 kbm

Skal du rive og rydde mye? Leie en container er en enkel måte at bli kvitt sakene på en ryddig måte når en har mye

Kantklipping

Vi har utstyr for klipping av vegkanter, grøfter og vegskuldre Det er lurt å klippe ned vegkanter og grøfter før vinteren setter inn. Ikke bare

Uteområde Hytte på fjellet

Har du hytte og ønsker at opparbeide eller oppgradere uteanlegget, så kan vi bistå deg. Vi kan bistå med : -Legge skiferheller-Anlegge og oppgruse parkeringsarealer-Lage