Sjekk dette før hver brøytesesong

-Kanskje du har jobbet på hytta i sommer og satt opp gjerde, platting, portstolper o.s.v. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar at det er tilstrekkelig plass til å lagre brøytesnøen på egen tomt.

-Nye installsjoner, gjerder og bygningsdeler o.s.v på tomta som er oppført på brøytearealet vil føre til endring i brøyteoppdraget og gi leverandøren mulighet til å justere avtalen.

-Frihøyde skal min. være 4 meter fra bakkeplan målt vinterstid. (kvist på trer henger langt ned vinterstid når de er dekket av snø). Min. bredde er 3,5 meter.

-Brøytearealet skal være dekket med telefast masse. Telefast masse er et toppdekke som fryser fast og blir hardt. Telefast masse har typisk en gradering på 0/4, 0/8, 0/16 eller 0/32.
Pukk og singel er ikke brukbart som toppdekke på et brøyteareal!

-Sjekk at kumlokk er dekket med grus

-Sette opp brøytestikker med refleks og med en minimum avstand på 60 cm til faste installasjoner og bygningsdeler (eks. takutheng, plattinger, trappestein).

-Sjekk brøyteavtalen, det meste er presisert der og er du i tvil – så kontakter du oss!

Ønsker du at vi setter opp brøytestikker hos deg, bestill i webshoppen, klikk her!

Ønsker du at kjøpe brøytestikker, bestiller du i webshoppen, klikk her!

Del med venner:

Hytteservice

Kanskje du også er interessert i:

Snekker

Vi utfører gjerne mindre byggrelaterte oppgaver som: -Reparasjoner på tak, takrenner og nedløp-Bytte av vinduer og dører-Bytte av kledning-Ominnredninger – fornyelse av kledninger innvendig-Montering av

Leie Container 10 kbm

Skal du rive og rydde mye? Leie en container er en enkel måte at bli kvitt sakene på en ryddig måte når en har mye

Kantklipping

Vi har utstyr for klipping av vegkanter, grøfter og vegskuldre Det er lurt å klippe ned vegkanter og grøfter før vinteren setter inn. Ikke bare

Uteområde Hytte på fjellet

Har du hytte og ønsker at opparbeide eller oppgradere uteanlegget, så kan vi bistå deg. Vi kan bistå med : -Legge skiferheller-Anlegge og oppgruse parkeringsarealer-Lage